Laboratorium Chromatograficznych Analiz Śladowych (NLC)

Kierownik Laboratorium: dr hab. inż. Czesława Paluszkiewicz

Pracownicy badawczy:
dr inż. Joanna Najman
dr inż. Jarosław Bielewski


Stosowane metody analityczne:

 • Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas (GC/MS)
 • Chromatografia gazowa z wykorzystaniem detektora TCD
 • Chromatografia gazowa z wykorzystaniem detektorów ECD

Analiza obejmuje:

 • próbki gazowe pobrane do specjalnych pojemników, dozowane bezpośrednio;
 • próbki wody pobrane do pojemników stalowych o objętości do 2.9 litra, analizy metodą fazy nadpowierzchniowej (head space).

Analizowane substancje w powietrzu i wodzie:

 • związki chlorowcowe z grupy freonów i inne gazy cieplarniane w tym SF6, analizy na poziomie stężeń ppt,
 • gazy trwale jak Ar, Ne, na poziomie stężeń ppm - ppb,

Zastosowanie w badaniach:

 • wieku i dynamiki wód podziemnych,
 • wentylacji i krotności wymiany powietrza w obiektach przemysłowych i komunalnych,
 • zanieczyszczenia wód podziemnych celem określenia źródeł ich kontaminacji,
 • śladowych zawartości gazów na poziomie stężeń ppt - ppm,