Laboratorium Chromatograficznych Analiz Śladowych

Kierownik Laboratorium: dr hab. inż. Czesława Paluszkiewicz

Pracownicy badawczy:
dr inż. Beata Grabowska
dr inż. Joanna Najman
dr inż. Jarosław Bielewski


Stosowane metody analityczne:

 • Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas (GC/MS)

Analiza obejmuje:

 • próbki gazowe pobrane do strzykawek lub kuwet szklanych, dozowane bezpośrednio lub ze wzbogacaniem próbki na sorbentach,
 • próbki wody pobrane do pojemników stalowych o objętości do 2.9 litra, analizy metodą fazy nadpowierzchniowej (head space).

Analizowane substancje w powietrzu i wodzie:

 • związki chlorowcowe z grupy freonów i inne gazy cieplarniane w tym SF6, analizy na poziomie stężeń ppb- ppt,
 • gazy trwale jak Ar, Ne , He, H2 na poziomie stężeń ppm - ppb,

Substancje analizowane w oddechu:

 • związki organiczne, związki siarki i aminy, poziom stężeń, ppb.

Zastosowanie w badaniach:

 • wieku i dynamiki wód podziemnych,
 • wentylacji i krotności wymiany powietrza w obiektach przemysłowych i komunalnych,
 • zanieczyszczenia wód podziemnych celem określenia źródeł ich kontaminacji,
 • śladowych zawartości gazów na poziomie stężeń ppt - ppm,
 • oddechu człowieka dla zagadnień medycznych.