Zakład Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych (NZ52)

Kierownik: dr hab. Czesława Paluszkiewcz prof. nadzw. IFJ PAN
tel: 12 662 8095
e-mail: Czeslawa.Paluszkiewicz@ifj.edu.pl
strona www: http://www.ifj.edu.pl/dept/no5/nz52/pl/index.htm