Suggested topics of diploma thesesNo.
Topic
Thesis type
Supervisor


1
Efekt lokalnego wzmocnienia pola elektromagnetycznego w badaniach pęcherzyków błonowych techniką AFM-IR. --> more PhD
prof. Katarzyna Pogoda /
dr Natalia Piergies
2
Nowoczesne metody spektroskopii oscylacyjnej w analizie związków o potencjalnym znaczeniu biologicznym --> more BSc/MSc
dr Ewa Pięta
3
Mikro- i nanoanaliza adsorpcji leku na powierzchni nanocząstek metali w kontekście poszukiwania stabilnych systemów ich dostarczania. --> more BSc/MSc
dr Natalia Piergies