Pracownia mikroskopii fluorescencyjnej

Zmotoryzowany mikroskop fluorescencyjny w układzie odwróconym (Rys.1) wraz z komorą środowiskową (Rys. 2)


Rys. 1. Zautomatyzowany mikroskop fluorescencyjny.Rys. 2. Komora środowiskowa mikroskopu z kontrolą temperatury i stężenia gazów.