Pracownia FT-IR

I. PRÓŻNIOWY SPEKTROMETER FT-IR VERTEX 70V ZINTEGROWANY Z MIKROSKOPEM HYPERION 3000 (Rys. 1)

  Parametry:

 • Zakres spektralny: 8000 cm-1 – 10 cm-1
 • Źródła wzbudzenia:
  • MIR – wysokoenergetyczna ceramika
  • FIR – lampa rtęciowa
 • Dzielniki wiązki:
  • MIR (8000 cm-1 – 350 cm-1)
  • MIR-FIR (6000 cm-1 – 50 cm-1)
  • FIR1 (680 cm-1 – 30 cm-1)
  • FIR2 (55 cm-1 – 10 cm-1)
 • Detektory (Vertex 70v/Hyperion 3000):
  • DLATGS (KBr)
  • MIR-FIR (KBr)
  • DLATGS (PE)
  • MCT
  • FPA
  • Bolometr
 • Obiektywy: vis, 15x, 36x, 20x (ATR)
 • Dodatkowe przystawki do pomiarów w komorze próżniowej Vertex 70v:
  • Transmisyjna
  • ATR (diament)
  • AutoSeagull


Rys. 1. Próżniowy spektrometer FT-IR Bruker Vertex 70v zintegrowany z mikroskopem HYPERION 3000.

II. MIKROSKOP SZYBKIEGO OBRAZOWANIA FT-IR NICOLET IN10 MX ZINTEGROWANY ZE SPEKTROMETREM IZ10 (RYS. 2)

  Parametry:

 • Źródła wzbudzenia: Ceramiczne wysokoenergetyczne
 • Detektory:
  • DLATGS (KBr) (7600–450 cm-1)
  • MCT-A (7800–650 cm-1)
  • MCT-A matrycowy (7800–720 cm-1)
 • Przystawki:
  • ATR german
  • ATR diament
  • transmisyjna
 • Obiektyw o powiększeniu 15x


Rys. 2. Mikroskop szybkiego obrazowania FT-IR Nicolet iN10 MX zintegrowany ze spektrometrem iZ10 Thermo Scientific.

III. SPEKTROMETR FT-IR IS5 (RYS. 3)

  Parametry:

 • Zakres spektralny: 7800 cm-1 – 350 cm-1
 • Źródła wzbudzenia: Ceramiczne wysokoenergetyczne źródło Ever-Glo
 • Laser półprzewodnikowy z diodą półprzewodnikową z kontrolą temperatury
 • Detektory:
  • DLATGS (KBr)
 • Przystawki:
  • ATR (ZnSe)
  • transmisyjna


Rys. 3. Spektrometr FT-IR Nicolet iS5 Thermo Scientific.