Współpraca krajowa

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Naodowej w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Instytut Farmakologii PAN w Krakowie Uniwersytet Macii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
Instytut Fizyki PAN w Warszawie Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
SOLARIS - Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego Muzeum Narodowe w Krakowie
Śląski Uniwersytet Medyczny 5 Szpital Wojskowy z Polikliniką w Krakowie
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Kraków Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie