Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk,
Zakład Fizyki Biologicznej i Nanospektroskopii (NZ52),
ul. Radzikowskiego 152
31-342 Kraków, Polska

NIP: PL 6750000444
REGON: 000326983
RIN: RIN-III-61/04
Kod gminy: 1261029

Kierownik Zakładu NZ52
dr hab. Katarzyna Pogoda, prof. IFJ PAN
tel: (+48) 12-662-8127
e-mail: katarzyna.pogoda[at]ifj.edu.pl

Jak dotrzeć do Głównego Dworca Kolejowego:

Jak dotrzeć na lotnisko (Kraków- Balice):

Dodatkowe informacje o publicznym transporcie w Krakowie:: jakdojade.pl