Proponowane tematy prac dyplomowychLp.
Temat
Typ pracy
Opiekun


1
Spektroskopia oscylacyjna w badaniu obiektów zabytkowych --> więcej lic/mgr
dr Ewa Pięta
2
Nowoczesne metody spektroskopii oscylacyjnej w analizie związków o potencjalnym znaczeniu biologicznym --> więcej lic/mgr
dr Ewa Pięta
5
Mikro- i nanoanaliza adsorpcji leku na powierzchni nanocząstek metali w kontekście poszukiwania stabilnych systemów ich dostarczania. --> więcej lic/mgr
dr Natalia Piergies
6
Efekt lokalnego wzmocnienia pola elektromagnetycznego w badaniach pęcherzyków błonowych techniką AFM-IR. --> więcej dr
prof. Czesława Paluszkiewicz /
dr Natalia Piergies
7
Charakterystyka własności mechanicznych i spektroskopowych matryc biopolimerowych stosowanych w hodowlach komórkowych in vitro. --> więcej lic/mgr
dr hab. Katarzyna Pogoda
8
Wpływ czynników fizykochemicznych na rozwój nowotworów ośrodkowego układu nerwowego w hodowlach komórkowych na macierzach biopolimerowych. --> więcej lic/mgr
dr hab. Katarzyna Pogoda