Proponowane tematy prac dyplomowychLp.
Temat
Typ pracy
Opiekun


1
Efekt lokalnego wzmocnienia pola elektromagnetycznego w badaniach pęcherzyków błonowych techniką AFM-IR. --> więcej dr
prof. Katarzyna Pogoda /
dr Natalia Piergies
2
Nowoczesne metody spektroskopii oscylacyjnej w analizie związków o potencjalnym znaczeniu biologicznym --> więcej lic/mgr
dr Ewa Pięta
3
Mikro- i nanoanaliza adsorpcji leku na powierzchni nanocząstek metali w kontekście poszukiwania stabilnych systemów ich dostarczania. --> więcej lic/mgr
dr Natalia Piergies