Obecnie realizowane prace dyplomoweRok akademicki
Temat
Wykonawca (uczelnia)
Typ pracy
Opiekun


2021-
"Inhibicja procesów fibrylacji białek za pomocą nanocząstek złota sprzężonych z substancjami biologicznie aktywnymi" mgr inż. Patrycja Gnacek
dr
dr hab. Magdalena Oćwieja (IKiFP PAN),
dr Natalia Piergies (IFJ PAN)

2021/2022
"Wpływ izotopów 131I i 99mTc na występowanie uszkodzeń DNA u pracowników w odniesieniu do grupy kontrolnej" Anna Sroka (UP)
lic
dr Justyna Miszczyk

Zrealizowane prace dyplomoweRok akademicki
Temat
Wykonawca (uczelnia)
Typ pracy
Opiekun


2022
"Wielofunkcyjne biomateriały do odbudowy tkanki kostnej" mgr inż. Anna-Maria Tryba (AGH)
dr
prof. Elżbieta Pamuła (AGH), prof. Czesława Paluszkiewicz (IFJ PAN)

2020/2021
"Badanie zmian biochemicznych w komórkach nowotworu prostaty traktowanych protonami przy użyciu metod spektroskopii oscylacyjnej" Dominika Pacura (AGH)
mgr
dr Maciej Roman

2020/2021
"Badanie uszkodzeń radiacyjnych w białkach osadzonych na powierzchniach metalicznych przy użyciu metod nanospektroskopii oscylacyjnej" Marta Szulc (AGH)
mgr
dr Maciej Roman

2020/2021
"Zaawansowane metody spektroskopii oscylacyjnej w badaniu koniugatów lek-nanosensor" Sabina Matysiak (AGH)
mgr
dr Ewa Pięta

2019/2020
"Ocena oddziaływania lek/nanonośnik metaliczny przy użyciu powierzchniowo-wzmocnionych metod spektroskopowych" Patrycja Łoboda ()
mgr
dr Natalia Piergies

2019
”Zastosowanie metod cytogenetyki i algorytmów do kalkulacji dawki w przewidywaniu efektywności radioterapii”
Kamila Rawojć (UJ CM)
dr
dr hab. Anna Sowa-Staszczak (UJ CM), dr Justyna Miszczyk (IFJ PAN)

2019/2020
”Znaczenie osobniczej podatności genetycznej w odpowiedzi limfocytów na promieniowanie X”
Joanna Marek (UJ)
lic
dr Justyna Miszczyk

2019/2020
”Wpływ promieniowania na komórki czerniaka błony naczyniowej”
Dajana Dominiak (UJ)
lic
dr Justyna Miszczyk

2018/2019
”Badanie odpowiedzi komórek na wysokie dawki promieniowania protonowego z wykorzystaniem testu przedwczesnej kondensacji chromatyny (wersja chemiczna)”
Patrycja Półtorak (UJ)
lic
dr Justyna Miszczyk

2018/2019
”Radiowrażliwość pacjentów z rakiem jelita grubego a poziom uszkodzeń chromosomów in vivo”
Aleksandra Kusiak (UJ)
lic
dr Justyna Miszczyk

2017/2018
”Odpowiedź komórek na promieniowanie X i protony z wykorzystaniem dwóch wersji metody PCC”
Małgorzata Bulanowska (AGH)
mgr
dr Justyna Miszczyk

2017/2018
”Opracowanie metody PCC z wykorzystaniem komórek CHO w zakresie wysokich dawek promieniowania (4-20 Gy)”
Michał Tabor (UJ)
mgr
dr Justyna Miszczyk

2016/2017
"Badanie uszkodzeń radiacyjnych w komórkach raka prostaty wywołanych promieniowaniem rentgenowskim przy użyciu spektroskopii ramanowskiej" Dorota Puzio (AGH)
inż
dr Maciej Roman

2016/2017
”Optymalizacja metody PCC (przedwczesnej kondensacji chromatyny) w kontekście wpływu różnych czynników na radiowrażliwość pacjentów”
Karolina Rychtyk (UJ)
lic
dr Justyna Miszczyk

2015/2016
”Porównanie odpowiedzi limfocytów dla różnych biomarkerów w testach PCC i MN w odpowiedzi na promieniowanie X (250 keV) i 60 MeV protony”
Iwona Możdżeń (UJ)
mgr
dr Justyna Miszczyk

2015/2016
”Analiza obrazów uzyskanych w technice chemicznej indukcji kondensacji chromatyny (PCC) na potrzeby stosowania na stanowisku radioterapii protonowej”
Alina Kula (AGH)
mgr
dr Justyna Miszczyk

2014/2015
”Ocena uszkodzeń cytogenetycznych techniką PCC w wersji chemicznej z użyciem pełnej krwi i izolowanych limfocytów traktowanych wiązką protonową w odniesieniu do promieniowania X”
Artur Możdżeń (UJ)
mgr
dr Justyna Miszczyk

2014/2015
”Opracowanie i optymalizacja metody PCC w wersji chemicznej dla potrzeb stosowania na stanowisku radioterapii protonowej Centrum Cyklotronowego Bronowice”
Agnieszka Burkat (AGH)
mgr
dr Justyna Miszczyk

2013/2014
”Badania zależności dawka-skutek dla wiązki protonów (60MeV) i promieniowania X (250kV) metodą molekularnej (FISH) cytogenetyki”
Katarzyna Magiera (AGH)
mgr
dr Justyna Miszczyk

2012/2013
”Opracowanie i optymalizacja testu mikrojądrowego w retrospektywnej dozymetrii biologicznej”
Kamila Rawojć (UJ)
mgr
dr Justyna Miszczyk

2012/2013
”Optymalizacja testu mikrojądrowego w badaniach przedklinicznych”
Dorota Tarnawska (UJ)
mgr
dr Justyna Miszczyk