IFJ logo

Zakład Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych NZ52

Aktualności

Istnieje możliwość realizacji prac doktorskich, magisterskich, inżynierskich i licencjackich

Laboratorium obrazowania spektroskopowego dla potrzeb radiobiologii, terapii i badania układów złożonych.

Projekt współfiansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013