IFJ logo

Zakład Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych NZ52

Aktualności

Istnieje możliwość realizacji prac doktorskich, magisterskich, inżynierskich i licencjackich

Laboratorium Chromatograficznych Analiz Śladowych

Laboratorium obrazowania spektroskopowego dla potrzeb radiobiologii, terapii i badania układów złożonych.

Projekt współfiansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Istnieje możliwość składania wniosków o czas pomiarowy w Laboratorium Obrazowania Spektroskopowego poprzez formularz aplikacyjny:

pdf doc docx


17 International Conference on X-Ray Absorption Fine Structure 22-27.07.2018, Kraków, Poland