Laboratorium spektromikroskopii oscylacyjnej II

Laboratorium Spektroskopii Obrazowania FTIR zajmuje się głównie metodami obrazowania spektroskopowego w podczerwieni próbek nieorganicznych oraz biologicznych. W laboratorium znajdują się dwa spektrometry FTIR:

  1. Spektrometr szybkiego obrazowania Nicolet
  2. Spektrometr pozwala na szybkie i w miarę dokładne obrazowanie relatywnie dużych powierzchni próbek zarówno w modzie transmisyjnym jak i refleksyjnym, posiada ponadto przystawkę ATR. Jest w pełni zautomatyzowany i jest wykorzystywany do pomiarów na dużą skalę. Posiada trzy detektory w tym detektor MCT.

    Rys. 1. Przykład możliwości spektrometru Nicolet. Pomiar wykonany w trybie refleksyjnym przy użyciu detektora MCT zanieczyszczeń na powierznii monety (tutaj: 1740 cm-1) o nominale 1 zł wykonanej w 2015 roku. Przy rozdzielczości 4 cm-1, 16 widmach na punkt pomiar trwał 4 godziny. Wstępna analiza, umożliwiająca ocenę jakości wyników i próbki została wykonana na stanowisku pomiarowym.

  3. Spektrometr Vertex 70v z mikroskopem Hyperion 3000, detektorem FPA i bolometrem.
  4. Spektrometr posiada 3 detektory, odpowiednio 3 beamsplittery, 5 różnych przystawek oraz 2 źródła promieniowania. Może pracować w próżni lub w ciśnieniu atmosferycznym. Wykorzystuje się go do wykonania dokładniejszych pomiarów. Do spektrometru zintegrowany został mikroskop Hyperion 3000 z detektorami MCT oraz FPA (64 x 64).

    Rys. 2. Zastawka aortalna na okienku ZnSe zmierzona na mikroskopie Hyperion 3000. Pomiar został wykonany w trybie transmisyjnym przy użyciu detektora FPA z uśrednieniem każdych 8 punktów na matrycy FPA. Zdjęcie wykonane jest w obiektywie VIS, natomiast mapa w x36 IR. Mapa przedstawia widmo w całości, otrzymane bezpośrednio po pomiarze, który trwał 12 godzin.