Uwaga! Podane poniżej numery, to numery wewnętrzne. Połączenia z zewnątrz, bezpośrednio pod wybrany numer wewnętrzny:
12 662 + wewnętrzny (np. 12 662 8123).

Kierownik Zakładu

dr hab.    

Katarzyna Pogoda, prof. IFJ PAN

pok:  3217  

tel:

    8127

katarzyna.pogoda[at]ifj.edu.pl


Sekretariat

mgr    

Kamila Krzystanek

pok: 3307  

tel:

8088

   kamila.krzystanek[at]ifj.edu.pl

Zespół

dr    

Klemencja Berghauzen-Maciejewska

pok: 3202  

tel:

8409

   klemencja.berghauzen-maciejewska[at]ifj.edu.pl

dr    

Karolina Chrabąszcz

pok: 3204  

tel:

8203

   karolina.chrabaszcz[at]ifj.edu.pl

mgr    

Marek Kopeć, emeritus

pok: 3216  

tel:

8082

   marek.kopec[at]ifj.edu.pl

prof. dr hab.    

Wojciech M. Kwiatek

pok: 3306  

tel:

8235

   wojciech.kwiatek[at]ifj.edu.pl

dr hab. inż.    

Czesława Paluszkiewicz, emeritus

pok: 3308  

tel:

8095

   czeslawa.paluszkiewicz[at]ifj.edu.pl

dr    

Agnieszka Panek

pok: 3216  

tel:

8082

   agnieszka.panek[at]ifj.edu.pl

dr    

Natalia Piergies

pok: 3203  

tel:

8322

   natalia.piergies[at]ifj.edu.pl

dr    

Ewa Pięta

pok: 3204  

tel:

8203

   ewa.pieta[at]ifj.edu.pl

    

Jolanta Adamczyk

pok: 3220  

tel:

8266

   jolanta.adamczyk[at]ifj.edu.pl

mgr    

Klaudia Cieżak

pok: 3220  

tel:

8266

   klaudia.ciezak[at]ifj.edu.pl


Doktoranci i studenci

mgr inż.    

Patrycja Gnacek (IKiFP PAN)

pok: 3203  

tel:

8322

   


Pracownie

Spektrometr AFM-Raman

pok: 3111   

tel: 8407

Spektrometr AFM-IR

pok: 3112   

tel: 8173

Preparatyka próbek

pok: 3113   

tel: 8172

Spektrometry FT-IR

pok: 3114   

tel: 8473

Analiza preparatów cytogenetycznych

pok: 5217   

tel: 8218

System RT-PCR i spektrometr UV-VIS

pok: 5218   

tel: 8218

Laboratorium dozymetrii biologicznej

pok: 11033   

tel: 6128

Laboratorium preparatyki materiału zwierzęcego

pok: 11034   

tel: 6129

Pokój wagowy

pok: 18A36   

tel: 8476

Laboratorium chemiczne

pok: 18A37   

tel: brak

RTG

pok: 14-RTG   

tel: 8338