Lista aktualnych grantów Zakładu Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych

Aktualne projekty: wewnętrzne i we współpracy z innymi ośrodkami


Kierownik grantu Numer grantu Przyznana kwota (PLN)
Tytuł

Karolina Chrabąszcz 2022/06/X/ST4/00414 49 792 "Obrazowanie hiperspektralne jako nowatorskie podejście do monitorowania skuteczności terapeutycznej kannabidiolu w leczeniu guzów obwodowego układu nerwowego"
więcej...
Katarzyna Pogoda 2021/42/E/ST4/00407 3 300 087 "Obrazowanie nanospektroskopowe naturalnych błon biologicznych: czy błona komórkowa jest kluczowym elementem w zrozumieniu mechanizmu powstawania oporności lekowej?"
więcej...
Natalia Piergies (IFJ), Dominika Święch (AGH) 2019/35/D/ST4/02703 160 800 (IFJ) "Badania spektroskopowe w mikro- i nanoskali procesu korozji i jej inhibicji modyfikowanych powierzchni metalicznych wykorzystywanych w implantologii"
więcej...
Katarzyna Pogoda 2017/26/D/ST4/00997 469 360 "Badanie własności mechanicznych i spektroskopowych dwu- i trzy-wymiarowych hodowli komórkowych do oceny molekularnego mechanizmu rozwoju glejaka wielopostaciowego."
więcej...

Zakończone projekty: wewnętrzne i we współpracy z innymi ośrodkami


Data zakończenia
Dane projektu

2023
Koordynator: Katarzyna Pogoda, grant nr: 2019/34/U/ST5/00336, przyznana kwota: 66 910 zł
"Zwiększenie wychwytu nanocząstek poprzez uwzględnienie mechaniki tkanek celem poprawy leczenia guzów mózgu"
więcej...
2023
Koordynator: Justyna Miszczyk (wykonawca, WP7 Radiobiology), grant nr: 730983, przyznana kwota: 221 899 EUR (IFJ)
"INfraStructure in Proton International REsearch"
więcej...
2022
Koordynator: Natalia Piergies, grant nr: 2016/21/D/ST4/02178, przyznana kwota: 390 440 zł
"Analiza skuteczności antynowotworowej inhibitorów kinazy tyrozynowej połączonych z nanocząstkami w modelu in vitro niedrobnokomórkowego raka płuca przy wykorzystaniu metod spektroskopowych"
więcej...
2021
Koordynator: Maciej Roman, grant nr: 2015/19/D/ST4/01943, przyznana kwota: 378 000 zł
"Zintegrowane systemy AFM-Raman i AFM-IR jako nowoczesne narzędzia w analizie uszkodzeń radiacyjnych"
więcej...
2020
Koordynator: UAM: Maciej Kozak, IFJ: Wojciech M. Kwiatek, grant nr: 2014/15/B/ST4/04839, przyznana kwota: 109 980 zł (IFJ)
"Molekularne podstawy amyloidogenezy – struktura i dynamika konformacyjna wybranych kompleksów ludzkiego białka prionowego PrPc z kationami metali"
2020
Koordynator: Michał Nowakowski, grant nr: 2016/23/N/ST4/01601, przyznana kwota: 99 620 zł
"Badanie mechanizmu i efektów oddziaływania błon lipidowych z związkami chromu-VI przy pomocy spektroskopii rentgenowskiej oraz metod komplementarnych"
więcej...
2019
Koordynator: Tomasz P. Wróbel, grant nr: Homing/2016-2/20, przyznana kwota: 878 363 zł
"Pełna histopatologia raka trzustki przy zastosowaniu obrazowania chemicznego"
więcej...
2019
Koordynator: Monika Woźniak, grant nr: 2018/02/X/NZ3/00255, przyznana kwota: 49 500 zł
"Wpływ antagonisty receptora mGlu1 na wzmocnienie odpowiedzi przeciwnowotworowej inhibitora kinazy BRAF w modelu komórkowym czerniaka złośliwego"
więcej...
2018
Koordynator: Ewa Pięta, grant nr: 2017/01/X/ST4/00428 , przyznana kwota: 46 200 zł
"Ocena efektywności przenikania nanosensorów przez błonę komórkową"
więcej...
2018
Koordynator: Maciej Roman, Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej
"Ukierunkowane obrazowanie raka prostaty: Pomiar ramanowski od komórki do tkanki"
więcej...
2018
Koordynator: Agnieszka Panek, grant nr: 2017/01/X/NZ7/00426 , przyznana kwota: 29 810 zł
"Ocena aktywności szlaków naprawczych w limfocytach napromienianych terapeutyczną wiązką protonów w Centrum Cyklotronowym Bronowice IFJ PAN"
2018
Koordynator: Ewelina Lipiec, grant nr: 2014/13/D/NZ1/01014 , przyznana kwota: 411 940 zł
"Rola chromatyny w powstawaniu aberracji chromosomowych"
więcej...
2017
Koordynator: Justyna Miszczyk, grant nr: 2013/09/D/NZ7/00324 , przyznana kwota: 496 630 zł
"Opracowanie i optymalizacja metody PCC dla potrzeb stosowania na stanowisku radioterapii protonowej Centrum Cyklotronowego Bronowice"
więcej...
2017
Koordynator: Kamila Rawojć, grant nr: 7150/E-338/M/2016 , przyznana kwota: 19 000 zł
"Mikropęcherzyki jako nowy biomarker w badaniu radiowrażliwości glejaka wielopostaciowego"
2016
Koordynator: Czesława Paluszkiewicz, grant nr: 2012/05/B/ST4/01150 , przyznana kwota: 351 000 zł
"Metody spektroskopii oscylacyjnej w badaniu zmian składu i struktury ludzkich soczewek."
więcej...
2016
Koordynator: Katarzyna Pogoda, grant nr.: 2014/12/T/NZ1/00527 , przyznana kwota : 89 450 zł
"Rola sił mechanicznych generowanych przez macierz zewnątrzkomórkową w rozwoju raka prostaty"
więcej...
2016
Koordynator: Kamila Rawojć, nr dec. MNSW: 7150/E-338/M/2015
"Ocena radiowrażliwości adaptacyjnej żywych komórek ludzkiego glejaka wielopostaciowego w oparciu o badania cytogenetyczne i ocenę profilu mikropęcherzyków"
2015
"Laboratorium obrazowania spektroskopowego dla potrzeb radiobiologii, terapii i badania układów ożonych" , wartość projektu: 11 791 967,51 zł, dofinansowanie UE: 9 890 099,22 zł
2015
Koordynator: Kamila Rawojć, nr dec. MNSW: 7150/E-338/M/2014 , przyznana kwota: 19 000 zł
"Opracowanie modelu in vitro do oceny radiowrażliwości komórek glejaka wielopostaciowego w oparciu o badania biochemiczne, cytogenetyczne i molekularne"
2015
Koordynator: Joanna Czapla-Masztafiak, grant nr: 2012/05/N/NZ5/00868 , przyznana kwota: 99 575 zł
"Badanie zmian w otoczeniu chemicznym wybranych pierwiastków w liniach komórkowych i tkankach nowotworu prostaty z zastosowaniem spektroskopii absorpcyjnej promieniowania X (XAS)"
więcej...
2010
QLK4-CT-2002-02678, NanoDerm "Qualitiy of Skin as a Barrier to ultra-fine Particles"
2008
MRTN-CT-2003-503923, CELLION "Studies on cellular response to targeted single ions using nanotechnology"