Organizowane i współorganizowane spotkania, konferencje, wyjazdy i warsztaty


Data Wydarzenie

22-27 lipca 2018 17 International Conference on X-Ray Absorption Fine Structure 22-27.07.2018, Kraków, Poland
19 kwietnia 2018 XFELs for beginners, IFJ PAN Kraków, Polska
22-27 maja 2017 LII Zakopane School of Physics, 22-27.07.2017, Zakopane, Poland
26-27 Września 2016 1st European Forum on Nanoscale Spectroscopy, Kraków, Instytut Fizyki Jądrowej PAN
5-6 Września 2016 Raman NanoSpectroscopy Workshop, Kraków
8th July 2016 "International workshop on Mechanisms of Cellular Injury by Protons"
more...
18-23 maja 2015 50. Zakopane School of Physics