Team members scholarships

  1. Justyna Bobrowska - ETIUDA (NCN scholarship)
  2. Katarzyna Pogoda - ETIUDA (NCN scholarship)
  3. Szymon Prauzner-Bechcicki - ETIUDA (NCN scholarship)
  4. Katarzyna Pogoda - Fulbright scholarship