2012 Book chapters / Monographies

  • B.Staniewicz-Brudnik, M.Lekka – Biocompatible ceramic – glass composite manufacturing and selected physical-mechanical properties – Sintering / Book 1; ISBN 978-953-308-4-8, ed. Arunachalam Lakshmann, 2012, Saveetha Engineering College, Thandalam, Chennai, IndiE

  • B.Staniewicz-Brudnik, M.Lekka, E.Bączek, T.Miller, A.Łętocha, W.Wilk - Wykorzystanie materiału ściernego w medycynie regeneracyjnej na przykładzie submikrokrystalicznego korundu spiekanego – rozdział w Innowacyjne technologie wytwarzania, ed. Piotr Rusek, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków, 2012, pp.427–452, ISBN 978-83-931239-6-3.