2016 Book chapters / Monographies

  • M.Lekka – Elastyczność komórki in Biomechanika i inżynieria rehabilitacyjna pod redakcją M.Gzik, M.Lewandowska-Szumieł, M.Pawlikowski, M.Wychowański, monografii Inżynieria Biomedyczna - Podstawy i Zastosowania, Wydawca – Akademicka Oficyna Wydawnictwa EXIT, 2016, pp.93-106, 2016. ISBN 978-83-7837-045-1.