Completed projects

 • Real time 3D intracellular nanomanipulator – 2007–2009, EPFL, Gebert Ruef Stiftung;

 • Molecular Interaction in Normal and Canceorus Cells, NATO Collaborative Linkage Grant, number: LST.CLG.980477, 2004/2005/2006;

National projects:

 • NCBR Grant - pt. Opracowanie nowych funkcjonalnych, aktywnych biologicznie powłok przeznaczonych na elementy wyposażenia placówek medycznych – part of consortium M. Lekka, PBS3/B9/0/2015 project number 246425;

 • Grant NCN SONATA Modyfikacja adhezji i proliferacji komórek pecherza moczowego o róznym stopniu inwazyjnosci za pomoca podlozy o równoczesnie modyfikowanych wlasnosciach mechanicznych, chemicznych i topograficznych – Joanna Raczkowska, project number UMO-2013/09/D/ST5/03859; 17.02.2014 – 16.02.2017;

 • Grant NCN PRELUDIUM Spektrometria ToF SIMS i spektroskopia AFM w badaniach wlasnosci biochemicznych pojedynczych komórek czerniaka zlosliwego - Justyna Gostek, project number UMO-2013/11/N/ST4/01860; 2013-2016; 04.08.2014-03.08.2017;

 • Grant NCN OPUS Antybakteryjne i immunologiczne dzialanie nowych ceragenin i ocena potencjalu ich zastosowania do leczenia zakazen miejscowych, Robert Bucki, project number UMO-2012/07/B/NZ6/03504; 21.10.2013-20.10.2016;

 • Grant NCN OPUS Badania enzymatycznych zmian struktury polisacharydów sciany komórkowej owoców przy pomocy mikroskopu sil atomowych (AFM) – Artur Zdunek, UMO-2011/01/B/NZ9/00787; 09.12.2011-08.06.2015;

 • Grant NCN HARMONIA Wykorzystanie mikroskopii sil atomowych w nanomedycynie – M. Lekka, project number UMO-2011/01/M/ST3/00711; 01.12.2011-30.11.2014;

 • Grant NCN PRELUDIUM Badanie wplywu struktury chemicznej i topograficznej powierzchni polimerowych na wielkosc adhezji komórek biologicznych linii metastatycznego (WM 266-4) i niemetastatycznego (WM115) czerniaka skóry – Szymon Prauzner-Bechcicki, project number UMO-2011/01/N/ST3/02255; 12.12.2011-11.06.2015;

 • Grant MNiSW Nanomechanika modularnych bialek adhezyjnych, - M. Lekka, nr. Rej. N N202 262038; 17.05.2010-16.09.2013;

 • Grant MNiSW Wlasnosci lepkosprezyste zywych komórek badane przy pomocy mikroskopu sil atomowych nr. rej. N N202 285738; 03.10.2010-02.06.2011;

 • Grant MNiSW Dynamika bialek w metabolizmie niekodujacych fragmentów RNA zawierajacych 5’ kap - biofizyczne podstawy projektowania leków przeciwpasozytniczych i przeciwwirusowych, nr. rej. N N301 267137; 29.09.2009-28.03.2013;

 • Grant MNiSW RAMREC - Szybkie rozpoznawanie oddzialywan molekularnych pojedynczych kompleksów, FP7-HEALTH-2009;

 • Grant MNiSW BRIX - Badania biologicznych efektów radiacyjnych wywolanych naswietlaniem z uzyciem mikrowiazek jonowych i promieniowania X, (Granty-na-granty, FP7-PEOPLE-ITN-2008);

 • Grant MNiSW MEDIM - Nauka dla spoleczenstwa: Nowoczesne metody obrazowania biomedycznego w walce z chorobami (Granty-na-granty, FP7-PEOPLE-ITN-2008);

 • Grant MNiSW Biofizyczne podstawy tworzenia kompleksów makromolekularnych z udzialem specyficznej egzorybonukleazy poliadenylowej (ang. poly(A)-specific exoribonuclease, PARN), kluczowego bialka w procesie degradacji i translacyjnego wyciszania mRNA, nr. rej. 2 P04A 033 28, M.Lekka; 23.05.2005-22.12.2008;

 • Grant Komitetu Badan Naukowych Badanie sily wiazania par ligand–receptor za pomoca skaningowego mikroskopu sil, nr rej. 6 P05A 129 21; 01.09.2001-30.11.2003;

 • Grant Komitetu Badan Naukowych Wplyw zwiazków nieorganicznych na transport elektronów w fotosystemie II, nr rej. 6 P04A 038 17, 01.11.1999-31.01.2003;

 • Grant Komitetu Badan Naukowych Badanie metodami jadrowymi hemolizy wywolanej zwiazkami organicznymi cyny i olowiu, nr rej. 2 P03B 066 15, 01.11.1998-31.10.1999;

 • Grant (promotorski) Komitetu Badan Naukowych Biologiczne zastosowania skaningowego mikroskopu sil: badanie wlasnosci mechanicznych blony komórkowej nr rej. 2 P03B 033 12, 01.02.1997-31.08.1998;