Zakład Tomografii Magnetyczno-Rezonansowej (NZ56)

Kierownik: Dr hab. Władysław Węglarz
tel: 12 662 8256
e-mail: Wladyslaw.Weglarz@ifj.edu.pl
strona www: http://www.ifj.edu.pl/dept/no5/nz56/

Sekretariat: Maria Noga
tel: 12 662 8253
e-mail: Maria.Noga@ifj.edu.pl