10th Kraków Workshop on Novel Applications of Imaging and Spectroscopy
in Medicine, Biology and Material Sciences
23-25 September, 2019
Kraków, Poland
Preliminary list of speakers
Organized by:

IFJ

Kindly supported by:

PAN


Organizing Committee

Artur Birczyński
Barbara Błasiak
Katarzyna Byk
Krzysztof Jasiński
Katarzyna Kalita
Zdzisław Lalowicz
Natalia Łopuszyńska
Maria Noga (Secretary)
Zbigniew Olejniczak
Wojciech Rutkowski
Tomasz Skórka
Władysław Węglarz (Chairman)