Zakład Tomografii Magnetyczno-Rezonansowej (NZ56)Instytut Fizyki Jądrowejim. Henryka NiewodniczańskiegoPolskiej Akademii Nauk

ul. Radzikowskiego 152

31-342 Kraków 

tel.: +48 12 662-80-00

fax: +48 12 662-84-58

e-mail: Maria.Noga@ifj.edu.pl