Wyposażenie

Tomograf doświadczalny magnetycznego rezonansu Bruker Biospec 94/20 z horyzontalnym magnesem nadprzewodzącym 9.4 T o otworze 210 mm z zestawem aktywnie ekranowanych cewek gradientowych o średnicach wewnętrznych 120 mm i 60 mm został zainstalowany w maju 2011 roku jako pierwszy tego typu w Polsce, w pełni kompletny system obrazowania, pozwalający prowadzić interdyscyplinarne badania biomedyczne in vivo, wykorzystujące nieinwazyjne metody obrazowania i spektroskopii MR z wykorzystaniem modeli zwierzęcych (myszy, oposy, szczury). Do wyposażenia należy szereg wyspecjalizowanych głowic pomiarowych pozwalających prowadzić badania z wykorzystaniem jąder 1H, 31P, 19F i 13C. Między innymi system wyposażony jest w kriocewkę (Bruker CryoProbe™) pozwalającą na uzyskanie wysokiej jakości obrazów mózgu myszy w krótkim czasie. Dzięki urządzeniom do monitorowania i podtrzymywania czynności życiowych, pomiary obrazowe odbywają się w warunkach pełnej kontroli stanu zwierząt oraz ich komfortu. Oprócz badań in vivo tomograf MR wykorzystywany jest do uzyskiwania precyzyjnych obrazów o dużej rozdzielczości utrwalonych zwierząt, ich organów i tkanek ex vivo (wirtualna histologia), jak również do badań materiałowych np. biodegradacji polimerów czy uwadniania różnych postaci leków.

Tomograf doświadczalny magnetycznego rezonansu z horyzontalnym magnesem nadprzewodzącym 4.7 T o otworze 310 mm firmy Bruker z zestawem aktywnie ekranowanych cewek gradientowych o średnicach wewnętrznych 200 mm firmy Magnex Scientific Ltd., 90 mm firmy Resonance Research i 60 mm własnej konstrukcji, z cyfrową konsolą tomografu MARAN DRX firmy Resonance Instruments Ltd., był od roku 2000 jedynym w Polsce systemem o takim polu pozwalającym prowadzić interdyscyplinarne badania biomedyczne in vivo, wykorzystujące nieinwazyjne metody obrazowania i spektroskopii MR. Tomograf jest wyposażony w urządzenia do podtrzymywania i monitorowania czynności życiowych zwierząt podczas pomiaru. Do wyposażenia należy także szereg wyspecjalizowanych głowic pomiarowych, wykonanych w IFJ PAN, w tym zintegrowana z komorą przepływową głowica do dynamicznego obrazowania uwadniania materiałów farmaceutycznych w warunkach kontrolowanego przepływu, temperatury i pH. System wyposażony jest też w ergometr do prowadzenia badań wysiłkowych mięśni szkieletowych człowieka. Obecnie system ten jest wykorzystywany przede wszystkim do badań materiałowych (uwadnianie postaci leków, biodegradacja polimerów, skały roponośne) oraz rozwijania nowych metod i technik pomiarowych MRI (np. Single Point Imaging – SPI).