TEMATYKA BADAŃ

Mózg i rdzeń kręgowy

Zastosowanie obrazowania tensora dyfuzji w rdzeniu kręgowym do wczesnej diagnostyki pacjentów z urazami odcinka szyjnego kręgosłupaFunkcjonalne obrazowanie MR aktywności neuronów (fMRI) i obrazowanie MR tensora dyfuzji (DTI) w rdzeniu kręgowym Zastosowanie w diagnostyce urazów rdzenia kręgowegoBadanie procesów leczenia i zapobiegania neurotoksycznym i niedokrwiennym uszkodzeniom mózgu na modelu zwierzęcym (szczur) in vivo przy pomocy obrazowania MR dyfuzji i spektroskopii MRBadanie neuropatologii mózgu na modelach zwierzęcych metodami MRI/MRS

Serce

Zastosowanie obrazowania MR do badania mechanizmów niewydolności serca na modelu myszy transgenicznej in vivo

Mięśnie

Ustalenie wpływu przedwysiłkowego zakwaszenia/alkalizacji na kinetykę konsumpcji tlenu, tempo utylizacji fosfokreatyny i potencjał fosforylacyjny w początkowej fazie wysiłku, jak również w stanie stacjonarnym mięśni szkieletowych człowieka przy pomocy zlokalizowanej spektroskopii MR na jądrach31P

Leki

Badanie flotacyjnych postaci leków o przedłużonym działaniu przy pomocy obrazowania MRIBadanie rozprzestrzeniania podawanych lokalnie cytostatyków w schorzeniach nowotworowych mózgu na modelu zwierzęcym przy pomocy obrazowania MRI i spektroskopii zlokalizowanej na jądrach19F

Techniki obrazowania

Opracowanie metod obrazowania dyfuzji bazujących na szybkim echu spinowymOpracowanie szybkich metod obrazowania i spektroskopii MR opartych na technologii równoległego obrazowania

Opracowanie i zastosowanie metodologii obrazowania przestrzennego zębów w warunkach in vitroModelowanie zjawisk fizycznych

Zastosowanie metody elementów skończonych (MES) do symulacji zjawisk fizycznych ze szczególnym naciskiem na elektromagnetyzm wyskich i niskich częstościSymulacje oprzyżądowania MRI (cewki RF, cewki gradientowe, magnesy)PROJEKTYŚródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowymJagiellońskie Centrum Rozwoju LekówProjekt: "Magnetic Resonance Methods Development and Applications for Life Sciences" (EuroCanMRI)Program: PEOPLE - IRSES - International Research Staff Exchange Scheme

Kontrakt nr: 230863 (2009-2012)

Koordynator: dr Władysław WęglarzProjekt: "Development of Magnetic Resonance Measurement System for the Examination, Characterisation and in vitro- and in vivo Observation of Probes on a Micrometer Scale" (Micro MR)Program: Specific Targeted Research or Innovation Project - STREP

Kontrakt nr: FP6-2004-NEST-C-1-028533 (2007-2010)

Koordynator: prof. dr Jürgen Henning, The Albert Ludwig University Freiburg, Niemcy

Koordynator w IFJ PAN: dr Władysław WęglarzProjekt: "Zastosowanie szybkich metod obrazowania MR do charakterystyki rozwoju niewydolności serca oraz badania skuteczności farmakoterapii niewydolności serca in vivo z wykorzystaniem unikatowego modelu tej choroby(myszy transgeniczne Tg q*44)"Rodzaj projektu: own

Numer projektu: N202 034 32/0918

Czas trwania: 13/11/2007 - 12/05/2010

Kierownik Projektu: dr Tomasz SkórkaProjekt: Opracowanie metody istotnej poprawy stosunku sygnału do szumu w badaniach fMRI-DTI mózgu i rdzenia kręgowego człowieka

Rodzaj projektu: own

Numer projektu: N N518 413238

Czas trwania: 16/03/2010 - 15/03/2012

Kierownik Projektu: dr A. KrzyżakProjekt: Obrazowanie MR jako narzędzie służące do oceny właściwości i porównania generycznych produktów leczniczych

Rodzaj projektu: own

Numer projektu: N N518 407438

Czas trwania: 2010

Kierownik Projektu: dr inż. P. Kulinowski