Zakład Fizykochemii Jądrowej (NZ64)

Kierownik: prof. dr hab. Jerzy W. Mietelski
tel: 12 662 8392
e-mail: Jerzy.Mietelski@ifj.edu.pl
strona www: http://www.ifj.edu.pl/dept/no6/nz64/


  • Pracownia Badań Skażeń Radioaktywnych Środowiska
  • Kierownik: dr inż. Edyta Łokas
    tel: 12 662 8397
    e-mail: Edyta.Lokas@ifj.edu.pl