Zakład Fizykochemii Ekosystemów

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Radzikowskiego 152; PL-31342 Kraków

tel. +48 12 662 84 59 / 12 662 83 45;   fax. +48 12 622 84 58

oferta

Aparatura

Na wyposażenie Zakładu Fizykochemii Ekosystemów składają się:
  • Chromatograf gazowy 6890N Agilent wyposażony w detektor masowy (MSD 5975), ECD i FPD
  • Chromatograf gazowy 6890N wyposażony w detektor FID
  • Chromatograf gazowy Shimadzu GC-17A wyposażony w detektor TCD
  • Dwa chromatografy gazowe Fisons GC8000 wypozażone w detektory ECD i PD-HID
  • Termiczny desorber firmy UNITY firmy MARKES int.
  • Urządzenia wspomagające techniki ekstrakcji próbek (SPE, SPME, Head Space)
  • Sprzęt uzupełniający pracę chromatografów gazowych

Chromatograf gazowy ze spektrometrem masowym do analiz wydychanego powietrza.


 

Chromatograf gazowy do ciągłego pomiaru stężeń związków chlorowcowych w powietrzu.


 

Chromatograf gazowy do pomiaru stężeń freonów F11, F12, F113 i SF6 w wodzie.


 

Chromatograf gazowy do pomiaru stężeń Ne, Ar i N2 w wodzie.


 

Chromatograf gazowy do pomiaru stężenia He w wodzie.