Zakład Fizyki Transportu Promieniowania (NZ61)

Kierownik: dr hab. Wojciech Królas
tel: 12 662 8128
e-mail: Wojciech.Krolas@ifj.edu.pl
strona www: http://ifj.edu.pl/dept/no6/nz61/