Zakład Fizyki Transportu Promieniowania NZ61

Aktualności:

  • Nasz doktorant - mgr Jędrzej Walkowiak został wyróżniony nagrodą za wybitną prezentację swoich wyników badań podczas Letniej Szkoły Diagnostyki Plazmy PhDiaFusion 2021. Gratulujemy!
  • Dr Łukasz Marciniak, nasz były doktorant, został zatrudniony na Politechnice Czeskiej w Pradze, gdzie będzie kontynuował swoją pracę naukową nad fizyką plazmy w układach typu Z-pinch.
Witamy


Zakład Fizyki Transportu Promieniowania jest częścią Oddziału Zastosowań Fizyki IFJ PAN. Tematyka badawcza obejmuje wybrane zagadnienia związane z fizyką oddziaływania neutronów i promieniowania jądrowego z materiałami ośrodków, w których promieniowanie to się rozchodzi. Prace nad tym szeroko postawionym zagadnieniem można podzielić na badania teoretyczne – symulacje, modelowanie – oraz badania eksperymentalne. Zakład posiada doświadczenie i prowadzi prace w obydwu tych kategoriach.


Fizyka oddziaływania neutronów i promieniowania jądrowego z materiałami penetrowanych ośrodków jest jednym z kluczowych zagadnień w badaniach nad kontrolowaną syntezą termojądrową. Od szeregu lat ten kierunek prac staje się specjalnością Zakładu Fizyki Transportu Promieniowania. W Zakładzie opracowujemy metody pomiaru neutronów oraz jonów stosowane do diagnostyki plazmy w urządzeniach termojądrowych typu tokamak (ITER, JET, ASDEX, COMPASS) oraz zajmujemy się obrazowaniem rentgenowskim plazmy, w celu badania transportu zanieczyszczeń w gorącej plazmie. Prowadzimy badania w oparciu o własne zaplecze laboratoryjne, wyposażone w urządzenie typu Plasma Focus (PF-24), w którym neutrony prędkie generowane są wskutek wyładowania wysokoprądowego w gazie deuterowym oraz generator prędkich neutronów działający w oparciu o reakcję D+T. 


Jedna z grup naszego zakładu zajmuje się symulowaniem transportu promieniowania (głównie neutronów, ale też fotonów i innych cząstek) w różnych ośrodkach, co umożliwia, na przykład, obliczenia rozkładów przestrzennych dawek i strumieni neutronów lub częstości zliczeń detektorów promieniowania w rozpatrywanym układzie. Prace te prowadzone są zarówno dla urządzeń fuzyjnych jak i na potrzeby badań materiałowych, geofizycznych i innych eksperymentów. Symulacje prowadzone są metodami Monte Carlo na dużych klastrach obliczeniowych. 


Zakład jest zaangażowany w duże europejskie programy badawcze w dziedzinie fuzji termojądrowej koordynowane przez konsorcja EUROfusion oraz Fusion for Energy. Bierzemy udział w projektowaniu europejskiego laboratorium prędkich neutronów IFMIF-DONES. Naszymi partnerami są między innymi ITER Organization, IRFM CEA, IPP Praga, Politechnika Czeska, Uniwersytet w Uppsali, a w Polsce Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosytezy oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych.


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zawartymi na stronie www Zakładu. 

  • W dniach 20-24 września 2021 roku, odbyła się Letnia Szkoła Fizyki Plazmy – PhDiaFusion 2021 organizowana przez IFJ PAN oraz CEA (Francja). Tegoroczna, czwarta edycja pod hasłem: „Neutron diagnostics development for ITER, DEMO and IFMIF-DONES” była poświęcona diagnostykom neutronowym dla budowanych i projektowanych reaktorów ITER i DEMO oraz laboratorium źródła neutronowego IFMIF-DONES. Wydarzenie zostało zorganizowane w formie hybrydowej. Obrady odbywały się na Zamku Królewskim w Niepołomicach, natomiast część prezentacji przeprowadzona była w formie zdalnej [Link do strony WWW Szkoły]. Więcej informacji na temat Szkoły można  znaleźć w październikowym Biuletynie IFJ PAN.
  • W lipcu i we wrześniu 2021 roku, przy wykorzystaniu impulsowego generatora neutronów prędkich w IFJ PAN, prowadzone były wspólne eksperymenty pracowników IFJ PAN oraz Wydziału Fizyki UW nad badaniem reakcji 12C(n, n’). W tych badaniach użyto detektora typu Time Projection Chamber (TPC) zaprojektowanego i zbudowanego na UW.

Witamy


Zakład Fizyki Transportu Promieniowania jest częścią Oddziału Zastosowań Fizyki IFJ PAN. Tematyka badawcza obejmuje wybrane zagadnienia związane z fizyką oddziaływania neutronów i promieniowania jądrowego z materiałami ośrodków, w których promieniowanie to się rozchodzi. Prace nad tym szeroko postawionym zagadnieniem można podzielić na badania teoretyczne – symulacje, modelowanie – oraz badania eksperymentalne. Zakład posiada doświadczenie i prowadzi prace w obydwu tych kategoriach.

 

Fizyka oddziaływania neutronów i promieniowania jądrowego z materiałami penetrowanych ośrodków jest jednym z kluczowych zagadnień w badaniach nad kontrolowaną syntezą termojądrową. Od szeregu lat ten kierunek prac staje się specjalnością Zakładu Fizyki Transportu Promieniowania. W Zakładzie opracowujemy metody pomiaru neutronów oraz jonów stosowane do diagnostyki plazmy w urządzeniach termojądrowych typu tokamak (ITER, JET, ASDEX, COMPASS) oraz zajmujemy się obrazowaniem rentgenowskim plazmy, w celu badania transportu zanieczyszczeń w gorącej plazmie. Prowadzimy badania w oparciu o własne zaplecze laboratoryjne, wyposażone w urządzenie typu Plasma Focus (PF-24), w którym neutrony prędkie generowane są wskutek wyładowania wysokoprądowego w gazie deuterowym oraz generator prędkich neutronów działający w oparciu o reakcję D+T. 


Jedna z grup naszego zakładu zajmuje się symulowaniem transportu promieniowania (głównie neutronów, ale też fotonów i innych cząstek) w różnych ośrodkach, co umożliwia, na przykład, obliczenia rozkładów przestrzennych dawek i strumieni neutronów lub częstości zliczeń detektorów promieniowania w rozpatrywanym układzie. Prace te prowadzone są zarówno dla urządzeń fuzyjnych jak i na potrzeby badań materiałowych, geofizycznych i innych eksperymentów. Symulacje prowadzone są metodami Monte Carlo  na dużych klastrach obliczeniowych


Zakład jest zaangażowany w duże europejskie programy badawcze w dziedzinie fuzji termojądrowej koordynowane przez konsorcja EUROfusion oraz Fusion for Energy. Bierzemy udział w projektowaniu europejskiego laboratorium prędkich neutronów IFMIF-DONES. Od wielu lat współpracujemy z licznymi ośrodkami naukowymi, naszymi partnerami są między innymi ITER Organization, IRFM CEA, IPP Praga, Politechnika Czeska, Uniwersytet w Uppsali, a w Polsce  Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosytezy oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych.


Zespół Zakładu Fizyki Transportu Promieniowania składa się z kilkunastu pracowników naukowych i naukowo-technicznych (w tym pięciu samodzielnych pracowników naukowych), oraz wspomagających pracowników technicznych. Ważną częścią naszej pracy jest działalność dydaktyczna realizowana poprzez sprawowanie opieki nad realizacją doktoratów i prac magisterskich, a także prowadzenie wykładów dla studentów Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej.


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zawartymi na stronie www Zakładu. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Radzikowskiego 152

31-342 Kraków, Polska

Zakład Fizyki Transportu Promieniowania

Webmaster:

jakub.bielecki@

Facebook

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

OK