polski / english
 
 
TEMATYKA BADAŃ
 
 
Pomiar makroskopowego przekroju czynnego absorpcji neutronów termicznych (laboratorium SigmaLab)
W NZ61 określenie przekroju czynnego absorpcji, Σa, neutronów termicznych dla różnych materiałów wykonuje się na stanowisku pomiarowym przy impulsowym generatorze neutronów 14 MeV, poprzez analizę czasowego rozkładu strumienia neutronów termicznych powstałych w zadanej objętości próbki. Mierzona wielkość λ (stała zaniku podstawowej harmonicznej strumienia neutronów) przy zachowaniu odpowiedniej geometrii pomiaru może być również nośnikiem informacji o przekroju czynnym na rozpraszanie neutronów, Σs, badanego materiału (a zatem np. o zawartości wody w próbce skalnej). Z punktu widzenia fizyki transportu neutronów wykorzystano zjawisko dyfuzji neutronów termicznych w charakterystycznym układzie próbka-moderator. Metoda Czubka [1, 2] może być również stosowana do wyznaczania Σa w ośrodkach „niewodorowych” lub niejednorodnych, stanowiących mieszaninę składników zawierających wodór i niewodorowych.
Zmiana geometrycznych i materiałowych składników występujących w postaci ziaren wpływa na efektywną absorpcję całego układu (jest ona niższa niż dla medium jednorodnego). Do wyznaczania teoretycznych parametrów dyfuzyjnych badanego ośrodka służy zestaw programów komputerowych opracowanych na bazie syntetycznego modelu rozpraszania neutronów termicznych (model Granady).
[1] J. A. Czubek „A method for measurement of thermal neutron absorption cross section in small samples” Phys. D: Appl. Phys. 14 (1981) 779-792.
[2] J. A. Czubek, K. Drozdowicz, B. Gabańska, A. Igielski, E. Krynicka, and U. Woźnicka „Thermal neutron macroscopic absorption cross section measurement applied for geophysics” Progress in Nucl. En. 30 (3) (1996) 295-303.
Neutrony i jony w diagnostyce
    plazmy w dużych urządzeniach
    termojądrowych typu:
    tokamak, stellarator
Komputerowe modelowanie
    plazmy wysokotemperaturowej
Neutronowa detekcja ukrytych
     materiałów niedozwolonych
Rozwój metod pomiarowych
    i interpretacyjnych dla jądrowej
    geofizyki otworowej
Impulsowe pola neutronowe
Fizyka transportu neutronów
    powolnych w materiałach
    zawierających wodór
    związany w cząsteczkach
Pomiar makroskopowego
    przekroju czynnego absorpcji
    neutronów termicznych
    metodą prof. J. A. Czubka
    (laboratorium SigmaLab)
Pomiary aktywacyjne na
    potrzeby projektu ITER
Tomografia Plazmy
Obrazowanie neutronów
    prędkich z ogniska plazmowego
    w urządzeniu PF-24 przy
    użyciu kamery otworkowej
Diagnostyka neutronowa
    tokamaka COMPASS
Projekt HRNS
APARATURA
Impulsowy generator
    neutronów prędkich (IGN-14)
Nanosekundowe źródło
    neutronów typu Plasma
    Focus (NSNS-2)
Klaster komputerowy McRadiat
 
Webmaster Łukasz Marciniak