polski / english
 
 
TEMATYKA BADAŃ
 
 
Impulsowy generator neutronów prędkich (IGN-14)
Akceleratorowy impulsowy generator neutronów prędkich (14 MeV) pracujący w systemie liniowego przyspieszania jonów deuteru, które wywołują reakcję jądrową z trytem zaabsorbowanym w stałej tarczy (T/Ti).
2D + 3T ―> 4He (3.561MeV) + 1n (14.029MeV)
Dane Techniczne
Praca ciągła:
maks.wydatek neutronów: 5x108 n/s
prąd jonowy:~50 µA (do 100 µA)
Praca impulsowa:
impuls neutronowy: czas trwania: od 25 do 1000 µs (krok 1)
repetycja: 0.3 do 100 ms (krok 0.1)
wydatek neutronów podczas impulsu: 5x109 n/s
Tarcza trytowa:
T/Ti, maks. aktywność 200 GBq
Generator źródła jonów:
50 MHz
Napięcie ekstrakcji:
regulowane do 4 kV
Napięcie przyspieszające:
max. 125 kV + 50 kV
Dwa tory pomiarowe:
detektory helowe 3He
Monitory neutronów:
detektor BF3 w parafinie,
scyntylacyjna sonda neutronów prędkich
Komora termostatyczna dla próbek
(0 - 70) oC


Kopuła generatora z widocznym źródłem jonów.
Neutrony i jony w diagnostyce
    plazmy w dużych urządzeniach
    termojądrowych typu:
    tokamak, stellarator
Komputerowe modelowanie
    plazmy wysokotemperaturowej
Neutronowa detekcja ukrytych
     materiałów niedozwolonych
Rozwój metod pomiarowych
    i interpretacyjnych dla jądrowej
    geofizyki otworowej
Impulsowe pola neutronowe
Fizyka transportu neutronów
    powolnych w materiałach
    zawierających wodór
    związany w cząsteczkach
Pomiar makroskopowego
    przekroju czynnego absorpcji
    neutronów termicznych
    metodą prof. J. A. Czubka
    (laboratorium SigmaLab)
Pomiary aktywacyjne na
    potrzeby projektu ITER
Tomografia Plazmy
Obrazowanie neutronów
    prędkich z ogniska plazmowego
    w urządzeniu PF-24 przy
    użyciu kamery otworkowej
Diagnostyka neutronowa
    tokamaka COMPASS
Projekt HRNS
APARATURA
Impulsowy generator
    neutronów prędkich (IGN-14)
Nanosekundowe źródło
    neutronów typu Plasma
    Focus (NSNS-2)
Klaster komputerowy McRadiat
 
Webmaster Łukasz Marciniak