polski / english
 
 
TEMATYKA BADAŃ
 
 
Nanosekundowe źródła neutronów prędkich PF-4 i PF-24  (NSNS-1 i NSNS-2)
Urządzenie typu Plasma-Focus (PF), w którym neutrony prędkie (2.45 MeV) generowane są wskutek wyładowania wysokoprądowego w gazie deuterowym, co prowadzi do zainicjowania reakcji:
2D + 2D ―> 3He (0.82MeV) + 1n (2.45MeV)
2D + 2D ―> 3T (1.01MeV) + 1p (3.02MeV)
dane techniczne
Energia neutronów:
2.45 MeV; z reakcji w plazmie deuterowej
Impuls neutronowy I (PF-4):
czas trwania od 10 do 20 ns
czas repetycji ≥ 60 s
wydatek neutronów podczas impulsu ≥ 106 n na wyładowanie
Impuls neutronowy II (PF-24):
czas trwania od 50 do 100 ns
czas repetycji ≥ 600 s
wydatek neutronów podczas impulsu ≥ 109 n na wyładowanie


Widok ogólny urządzenia typu Plasma Focus (moduł PF-4) użytkowanego w IFJ PAN, oraz wnętrze komory wyładowania, widoczna jest centralnie umieszczona anoda otoczona prętami (katody).

Plasma Focus (moduł PF-24) [1].

[1] J. Bielecki, A. Wójcik-Gargula, U. Wiącek, M. Scholz, A. Igielski, K. Drozdowicz, U. Woźnicka, A neutron pinhole camera for PF-24 source: Conceptual design and optimization, Eur. Phys. J. Plus, 130 (2015) 145.
Neutrony i jony w diagnostyce
    plazmy w dużych urządzeniach
    termojądrowych typu:
    tokamak, stellarator
Komputerowe modelowanie
    plazmy wysokotemperaturowej
Neutronowa detekcja ukrytych
     materiałów niedozwolonych
Rozwój metod pomiarowych
    i interpretacyjnych dla jądrowej
    geofizyki otworowej
Impulsowe pola neutronowe
Fizyka transportu neutronów
    powolnych w materiałach
    zawierających wodór
    związany w cząsteczkach
Pomiar makroskopowego
    przekroju czynnego absorpcji
    neutronów termicznych
    metodą prof. J. A. Czubka
    (laboratorium SigmaLab)
Pomiary aktywacyjne na
    potrzeby projektu ITER
Tomografia Plazmy
Obrazowanie neutronów
    prędkich z ogniska plazmowego
    w urządzeniu PF-24 przy
    użyciu kamery otworkowej
Diagnostyka neutronowa
    tokamaka COMPASS
Projekt HRNS
APARATURA
Impulsowy generator
    neutronów prędkich (IGN-14)
Nanosekundowe źródło
    neutronów typu Plasma
    Focus (NSNS-2)
Klaster komputerowy McRadiat
 
Webmaster Łukasz Marciniak