Zakład Fizyki Transportu Promieniowania NZ61

Oferta tematów prac doktorskich:Promotor                                                           Temat                                                                               Szczegóły

dr hab. Agnieszka Kulińska

Zjawisko kompresji radiacyjnej w mieszaninach gazów dla układu PF-24.

dr hab. Wojciech Królas

Modelowanie pola promieniowania w laboratorium DONES na potrzeby wybranych eksperymentów fizycznych

dr hab. Marek Scholz

Badanie szybkości reakcji proton bor (pB) w układzie Plasma-Focus

Oferta tematów prac inżynierskich, licencjackich oraz magisterskich:
Promotor                                                                   Temat                                                                  Szczegóły

dr hab. Jakub Bielecki

Źle uwarunkowane problemy odwrotne w wybranych zagadnieniach fizycznych.

dr J. Dankowski

dr J. Dankowski

Zjawisko luminescencji diamentu w detektorach neutronów prędkich pracujących w wysokich temperaturach na przykładzie diagnostyki neutronowej RNC (Radial Neutron Camera) tokamaka ITER.

Efekt polaryzacji wewnętrznej oraz zaburzenia transportu nośników ładunków w krysztale diamentu jako elementu układów pomiarowych neutronów prędkich w projekcie ITER.

(szczegóły)

(szczegóły)

dr J. Dankowski

Interpretacja sygnału detektora diamentowego CVD w mieszanych polach promieniowania jonizującego.

(szczegóły)

dr A. Wójcik-Gargula  

Charakterystyka lokalnego widma neutronów wewnątrz litowo-deuterowego konwertera neutronów termicznych na 14 MeV w reaktorze MARIA.

Doktoraty w trakcie realizacji:Doktorant                                Promotorzy                                                                Temat      

dr hab. Marek Scholz

dr Axel Jardin (pomocniczy) 

Fast electron dynamics in tokamak plasmas with high-Z impurities

mgr inż. Krzysztof Król

Wypromowani doktorzy nauk fizycznych
Rok                     Doktor                              Promotor                                                      Temat      

2020

dr Łukasz Marciniak

dr hab. Agnieszka Kulińska 

Investigation of plasma compression in the PF-24 device with the use of different Z working gases

2018

dr inż. Arkadiusz Kurowski

prof. dr hab. Urszula Woźnicka 

Metoda pomiaru strumieni neutronów z reakcji syntezy w reaktorach termojądrowych poprzez detekcję neutronów opóźnionych z aktywacji materiałów rozszczepialnych. Projekt i budowa systemu pomiarowego

2016

dr inż. Jan Dankowski

prof. dr hab. Krzysztof Drozdowicz

Principles of spectrometric measurement of fusion plasma products using diamond detectors

2013

dr Rafał Prokopowicz

prof. dr hab. Krzysztof Drozdowicz

Diagnostyka neutronowa w reaktorze jądrowym i termojądrowym z wykorzystaniem metody aktywacyjnej

2008

dr Jadwiga Mazur

prof. dr hab. Urszula Woźnicka 

Dynamika procesu ekshalacji radonu z gruntu a parametry meteorologiczne i własności gleby

2007

dr inż. Joanna Dąbrowska

prof. dr hab. Krzysztof Drozdowicz

Wpływ rozmiarów ośrodka na energetyczny rozkład impulsowego pola neutronów termicznych

2007

dr Grzegorz Tracz

prof. dr hab. Krzysztof Drozdowicz

Wtórne źródła neutronowe do generowania specyficznych strumieni neutronów

2006

dr inż. Urszula Wiącek

prof. dr hab. Krzysztof Drozdowicz

Ochładzanie dyfuzyjne impulsowego strumienia neutronów termicznych w małych układach dwustrefowych. Symulacje metodą MONTE-CARLO

2004

dr Krystyna Schneider

prof. dr hab. Urszula Woźnicka 

Wpływ parametrów uziarnienia ośrodka heterogenicznego na absorpcję neutronów termicznych

2001

dr Maciej Budzanowski

prof. dr hab. Urszula Woźnicka 

Ocena przydatności ultraczułych detektorów termoluminescencyjnych LiF: Mg, Cu, P(MCP-N) w dozymetrii promieniowania gamma w środowisku

1996

dr Ewa Krynicka

prof. dr hab. Urszula Woźnicka 

Dokładność pomiarów przekroju czynnego absorpcji neutronów termicznych (na przykładzie wybranych metod impulsowych)

1996

dr Krzysztof Drozdowicz

prof. dr hab. Jan A. Czubek

Energy corrections in pulsed neutron measurements

1979

dr inż. Urszula Woźnicka    

prof. dr hab. Jan A. Czubek

Metoda badania makroskopowego przekroju czynnego absorpcji neutronów termicznych, dla utworów geologicznych, w warunkach laboratoryjnych

Oferta tematów prac doktorskich oraz magisterskich

dr hab. Urszula Wiącek

Modelowanie odpowiedzi układów detekcyjnych modułu testowego STUMM dedykowanego dla źródła neutronów IFMIF-DONES

dr hab. Urszula Wiącek

Badanie dynamiki emisji neutronów w PF-24 z wykorzystaniem neutronowej kamery otworkowej 

dr hab. Agnieszka Kulińska

Pomiary i symulacje emisji neutronów z urządzenia PF-24 pracującego z mieszaniną D2-Ne

dr hab. Urszula Wiącek

Analiza pola neutronowego wokół Impulsowego Generatora Neutronów  IGN-14

dr hab. Urszula Wiącek

Optymalizacja konstrukcji kolimatora dla neutronów 14 MeV przy Generatorze Neutronów IGN-14

dr Arkadiusz Kurowski

Projekt przesuwnego modułu tarczy trytowej dla Impulsowego Generatora Neutronów IGN-14

mgr inż Jędrzej Walkowiak

dr hab. Jakub Bielecki 

dr Axel Jardin (pomocniczy)

Badanie wpływu populacji elektronów nadtermicznych na transport domieszek w plazmie termojądrowej uwięzionej w tokamaku.

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Radzikowskiego 152

31-342 Kraków, Polska

Zakład Fizyki Transportu Promieniowania

Webmaster:

jakub.bielecki@

Facebook

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

OK