Department of Radiation Transport Physics NZ61

Topics of PhD and master thesis

Available PhD topics:Supervisor                                                                   Topic                                                                     Details

dr hab. Agnieszka Kulińska

The phenomenon of radiation compression in the gas mixtures for the PF-24 device.

dr hab. Wojciech Królas

Radiation transport simulations for experiments with fast neutrons at the DONES laboratory.

dr hab. Marek Scholz

The study of the proton boron (pB) reaction rate in the Plasma- Focus device.

Available master topics:
Supervisor                                                                 Topic                                                                      details

dr hab. Jakub Bielecki

Selected ill-posed inverse problems in physics.

dr J. Dankowski

Zjawisko luminescencji diamentu w detektorach neutronów prędkich pracujących w wysokich temperaturach na przykładzie diagnostyki neutronowej RNC (Radial Neutron Camera) tokamaka ITER.

(details)

dr J. Dankowski

Efekt polaryzacji wewnętrznej oraz zaburzenia transportu nośników ładunków w krysztale diamentu jako elementu układów pomiarowych neutronów prędkich w projekcie ITER.

(details)

dr J. Dankowski

Interpretacja sygnału detektora diamentowego CVD w mieszanych polach promieniowania jonizującego.

(details)

dr hab. Agnieszka Kulińska

Measurements and simulations of neutron yield from the PF-24 device operated with D2-Ne mixture

Ongoing PhD topics:
PhD student                                   Supervisors                                                                Topic     

dr hab. Marek Scholz

dr Axel Jardin (co-supervisor) 

Fast electron dynamics in tokamak plasmas with high-Z impurities

mgr inż. Krzysztof Król

PhD’s completed in our departmentYear                     PhD                            Supervisor                                                  Topic    

2020

dr Łukasz Marciniak

dr hab. Agnieszka Kulińska 

Investigation of plasma compression in the PF-24 device with the use of different Z working gases

2018

dr inż. Arkadiusz Kurowski

prof. dr hab. Urszula Woźnicka 

Metoda pomiaru strumieni neutronów z reakcji syntezy w reaktorach termojądrowych poprzez detekcję neutronów opóźnionych z aktywacji materiałów rozszczepialnych. Projekt i budowa systemu pomiarowego

2016

dr inż. Jan Dankowski

prof. dr hab. Krzysztof Drozdowicz

Principles of spectrometric measurement of fusion plasma products using diamond detectors

2013

dr Rafał Prokopowicz

prof. dr hab. Krzysztof Drozdowicz

Diagnostyka neutronowa w reaktorze jądrowym i termojądrowym z wykorzystaniem metody aktywacyjnej

2008

dr Jadwiga Mazur

prof. dr hab. Urszula Woźnicka 

Dynamika procesu ekshalacji radonu z gruntu a parametry meteorologiczne i własności gleby

2007

dr inż. Joanna Dąbrowska

prof. dr hab. Krzysztof Drozdowicz

Wpływ rozmiarów ośrodka na energetyczny rozkład impulsowego pola neutronów termicznych

2007

dr Grzegorz Tracz

prof. dr hab. Krzysztof Drozdowicz

Wtórne źródła neutronowe do generowania specyficznych strumieni neutronów

2006

dr inż. Urszula Wiącek

prof. dr hab. Krzysztof Drozdowicz

Ochładzanie dyfuzyjne impulsowego strumienia neutronów termicznych w małych układach dwustrefowych. Symulacje metodą MONTE-CARLO

2004

dr Krystyna Schneider

prof. dr hab. Urszula Woźnicka 

Wpływ parametrów uziarnienia ośrodka heterogenicznego na absorpcję neutronów termicznych

2001

dr Maciej Budzanowski

prof. dr hab. Urszula Woźnicka 

Ocena przydatności ultraczułych detektorów termoluminescencyjnych LiF: Mg, Cu, P(MCP-N) w dozymetrii promieniowania gamma w środowisku

1996

dr Ewa Krynicka

prof. dr hab. Urszula Woźnicka 

Dokładność pomiarów przekroju czynnego absorpcji neutronów termicznych (na przykładzie wybranych metod impulsowych)

1996

dr Krzysztof Drozdowicz

prof. dr hab. Jan A. Czubek

Energy corrections in pulsed neutron measurements

1979

dr inż. Urszula Woźnicka    

prof. dr hab. Jan A. Czubek

dr hab. Urszula Wiącek

Modeling of the response of detection systems of the STUMM test module dedicated to the IFMIF-DONES neutron source

dr hab. Urszula Wiącek

The study of the dynamics of neutron emission in PF-24 with using neutron pinhole camera

dr A. Wójcik-Gargula  

Charakterystyka lokalnego widma neutronów wewnątrz litowo-deuterowego konwertera neutronów termicznych na 14 MeV w reaktorze MARIA.

dr hab. Urszula Wiącek

Analysis of the neutron field in the measuring hall of the IGN-14 Pulse Neutron Generator at IFJ PAN

dr hab. Urszula Wiącek

Optimization of the collimator design for 14 MeV neutrons at the ING-14 Neutron Generator.

mgr inż. Jędrzej Walkowiak

dr hab. Jakub Bielecki

dr Axel Jardin (co-supervisor) 

Study of the influence of suprathermal electron population on impurity transport in tokamak plasma.

Metoda badania makroskopowego przekroju czynnego absorpcji neutronów termicznych, dla utworów geologicznych, w warunkach laboratoryjnych

Institute of Nuclear Physics 

Polish Academy of Sciences

ul. Radzikowskiego 152

31-342 Kraków, Polska

Department of Radiation Transport Physics

Webmaster:

jakub.bielecki@

Facebook

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

OK