Samodzielna Pracownia Radioterapii Protonowej (NZ62)

Kierownik: dr inż. Jan Swakoń
tel: 12 662 8087
e-mail: Jan.Swakon@ifj.edu.pl

Zespół:


Doktoranci i studenci:

  • mgr Magdalena Garbacz
  • mgr inż. Kinga Jeleń
  • mgr inż. Agata Toboła-Galus
  • mgr inż. Agnieszka Wochnik