navigation

W Zakładzie Badań Radiacyjnych i Radioterapii Protonowej prowadzone są prace nad wykorzystaniem wiązek protonowych i jonowych w radioterapii protonowej i radiobiologii.

Opracowywane są nowe modele radiobiologiczne oraz systemy transportu wiązek protonowych i węglowych dla interpretacji wyników eksperymentów radiobiologicznych oraz dla rozwoju systemów planowania leczenia w radioterapii.

Prowadzone są napromieniania materiału biologicznego, systemów elektronicznych oraz próbek materiałowych przy pomocy wiązek protonowych.

Badane są własności dozymetryczne wiązki protonowej na potrzeby przestrzennie frakcjonowanej radioterapii protonowej, także z wykorzystaniem personalizowanych fantomów drukowanych metodą 3D.