Projekty

EUROpean Laboratories for Accelerator Based Science

  • INSPIRE

Infrastructure in Proton International Research

  • NCBiR Lider

Technologia J-PET do monitorowania zasięgu wiązki w radioterapii protonowej

  • FNP Homing

Ocena niepewności zasięgu efektu biologicznego w celu poprawy skuteczności radioterapii protonowej w Centrum Cyklotronowym Bronowice

  • Projekt TC IAEA (POL6009)

Budowa stanowiska do radioterapii protonowej nowotworów oka w Krakowie

  • Projekt PL0273 - fundusze NMF i MF EOG

Badania parametrów fizycznych wiązki protonowej stosowanej w radioterapii oka ze szczególnym uwzględnieniem możliwości leczenia nowotworów gałki ocznej u dzieci

  • Projekt POMOST - FNP, PO IG 2007-2013

  • Dozymetria EPR/alaninowa terapeutycznych wiązek jonowych