Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii (NZ63)

Kierownik: dr hab. Paweł Bilski
tel: 12 662 8412
e-mail: Pawel.Bilski@ifj.edu.pl
strona www: http://www.ifj.edu.pl/dept/no6/nz63/