ZAKŁAD FIZYKI RADIACYJNEJ
I DOZYMETRII - NZ63
Kierownik zakładu: prof. dr hab. Paweł Bilski
English   Język polski
   Badania prowadzone w Zakładzie Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii dotyczą głównie zjawiska stymulowanej luminescencji i wykorzystania go do pomiaru dawek promieniowania jonizującego. Specjalnością naszej grupy jest termoluminescencja, którą badano i stosowano w pomiarach dozymetrycznych w IFJ już w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku. Opracowane w IFJ detektory termoluminescencyjne na bazie fluorku litu stanowią standard dozymetrii termoluminescencyjnej. W ostatnich latach coraz większa uwaga poświęcana jest optycznie stymulowanej luminescencji i radiofotoluminescencji. W Zakładzie Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii prowadzone są także badania ukierunkowane na poszukiwanie nowych materiałów luminescencyjnych, w tym również poprzez wzrost kryształów metodami micro pulling down oraz Czochralskiego. Istotną część naszej pracy stanowi opracowywanie nowych technik pomiarowych oraz stosowanie detektorów termoluminescencyjnych w dozymetrii skomplikowanych pól promieniowania, jak np. promieniowania kosmicznego na orbicie Ziemi, promieniowania w tunelach LHC w CERN czy promieniowania wokół tokamaka JET.

Film prezentujący wybrane zagadnienia badawcze Zakładu Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii można zobaczyć tutaj