ZAKŁAD FIZYKI RADIACYJNEJ
I DOZYMETRII - NZ63
Kierownik zakładu: prof. dr hab. Paweł Bilski
English   Język polski
logo_UE

PROJEKTY BADAWCZE

W trakcie realizacji

Projekt badawczy NCN OPUS ST9,
"Badanie ekspozycji na promieniowanie kosmiczne astronautów w czasie lotu na orbitę Księżyca - udział w eksperymencie MARE w ramach misji Artemis-1", kier. P. Bilski, 2021 - 2024;

Projekt badawczy NCN PRELUDIUM ST5/,
"Wpływ temperatury na fotoluminescencję kryształów fluorku litu", kier. M. Sankowska, 2021 - 2023;

Projekt badawczy NCN OPUS ST8,
"Nowoczesne kompozytowe detektory scyntylacyjne i termoluminescencyjne na bazie struktur epitaksjalnych ortokrzemianów i granatów", projekt realizowany w ramach konsorcjum, kier. ze strony IFJ P. Bilski, 2019 - 2022;

Projekt badawczy NCN OPUS ST10,
"Weryfikacja fundamentalnych zasad datowania luminescencyjnego - efekt mocy dawki i alternatywne modele ekscytacji radiacyjnej", projekt realizowany w ramach konsorcjum, kier. ze strony IFJ P. Bilski, 2019 - 2022;

Projekt badawczy FNP Homing/2017-4/38,
"Przestrzenna dozymetria radiacyjna wysokiej precyzji z wykorzystaniem optycznie stymulowanej luminescencji", kier. M. Sądel, 2018 - 2021;

Projekt badawczy NCN OPUS ST8,
"Dualna metoda pomiaru dawek promieniowania jonizującego w czasie rzeczywistym w oparciu o wysokoczułe kryształy luminescencyjne", kier. B. Marczewska, 2017 - 2021;

Projekt badawczy międzynarodowy EUROFUSION EU Horizon 2020,
"Experiments for neutron transport & activation code validation NEXP", koord. ze strony Polski Barbara Obryk, 2014 - 2020Zakończone (od 2014)

Projekt badawczy NCN OPUS ST8,
"Nowe ekrany scyntylacyjne na bazie warstw monokrystalicznych mieszanych perowskitów i tlenków", projekt realizowany w ramach konsorcjum, kier. ze strony IFJ P. Bilski, 2017 - 2020;

Działanie naukowe NCN MINIATURA-2,
"Wysokoczułe kryształy luminescencyjne na bazie mieszanych perowskitów i tlenków otrzymywane metodą mikrowyciągania", kier. W. Gieszczyk, 2018 - 2019;

Projekt badawczy NCN OPUS ST8,
"Kryształy fluorku litu - wytwarzanie, optymalizacja oraz badanie luminescencji, dla innowacyjnej metody detekcji i mikro-obrazowania promieniowania jonizującego", kier. P. Bilski, 2016 - 2019;

Projekt badawczy MNiSW Iuventus Plus,
"Wysokoczułe luminescencyjne detektory promieniowania jonizującego na bazie fosforanu litowo-magnezowego wytwarzane techniką Micro Pulling Down", kier. W. Gieszczyk, 2015 - 2017;

Projekt badawczy NCN PRELUDIUM ST8,
"Właściwości luminescencyjne kryształów Al2O3 otrzymywanych metodą Micro-Pulling Down", kier. D. Kulig,
2015 - 2017;

Projekt badawczy MNiSW Iuventus Plus,
"Analiza i modelowanie kinetyki procesów luminescencyjnych w kryształach wytworzonych metodą Micro-Pulling-Down ", kier. A. Kilian (Twardak), 2015 - 2016;

Projekt badawczy NCN SONATA ST2,
"Nowoodkryte zjawisko wysokodawkowej i wysokotemperaturowej emisji termoluminescencyjnej: badanie mechanizmu i zastosowanie do pomiarów wokół LHC", kier. B. Obryk, 2014 - 2017;

Projekt badawczy NCN HARMONIA ST9,
"Rozkład przestrzenny dawki promieniowania kosmicznego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej – DOSIS-3D", kier. P. Bilski, 2013-2016;

Projekt badawczy NCN OPUS ST5,
"Nowe kryształy luminescencyjne otrzymane metodą Micro-Pulling-Down do pomiarów dawek promieniowania jonizującego: badanie procesów wytwarzania oraz charakteryzacja właściwości", kier. B. Marczewska, 2013-2016;

Projekt badawczy NCN PRELUDIUM ST8,
"Luminescencyjne detektory promieniowania jonizującego na bazie kryształów krzemianowych", kier. A. Kilian (Twardak), 2013-2015;

Projekt badawczy NCBiR Program Badań Stosowanych,
"Modułowy system luminescencyjny dla ochrony przed promieniowaniem i dozymetrii retrospektywnej", kier. P. Bilski, 2012-2016;

Projekt badawczy NCN OPUS ST2,
"Wydajność detektorów luminescencyjnych na protony dla pomiarów dawki promieniowania kosmicznego na orbicie Ziemi oraz w dozymetrii wiązek akceleratorowych", kier. P. Bilski, 2011-2014;

Projekt strategiczny NCBiR "Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej: Badania i rozwój technologii dla kontrolowanej fuzji termojądrowej”,
„Opracowanie metod dozymetrycznych dla wysokich dawek w mieszanych polach promieniowania przy użyciu pasywnych detektorów luminescencyjnych”, kier. P. Bilski, 2011-2014