Akcelerator typu Van de Graaffa

Dane techniczne:

Model High Voltage, typ KN-3000
Zakres energii: do 2.5 MeV protonów i He+, 5 MeV dla cząstek α
Stabilność: ok. 0.3%
Prąd wiązki: 2 - 100 μA (protony i He+)
Średnica wiązki: 1mm (FWHM)

Akcelerator jest wyposażony w trzy linie pomiarowe, dedykowane jądrowym metodom analitycznym jak PIXE/PIGE oraz RBS / kanalowanie.


Zastosowanie:

w zagadnieniach ochrony środowiska i w badaniach biologiczno-medycznych oraz inżynierii materiałowej.Układ mikrowiązki

Dane techniczne:

Mikrowiązka jest naszej własnej konstrukcji i wykorzystuje akcelerator Van de Graaffa
Energia protonów: do 2.5 MeV
Średnica zogniskowanej wiązki protonów: - 7 mikrometry przy prądzie wiązki rzędu 100 pA (wystarczającym do pomiarów z użyciem technik mikro-PIXE czy mikro-RBS). - ok. 10 mikrometrów przy znacznie wyższym prądzie wiązki rzędu 1 nA.
Komora pomiarowa wyposażona w dwa układy mikroskopowe z kamerami CCD do obserwacji wiązki z akceleratora oraz tarczy pomiarowej.
Konstrukcja komory oraz wieloparametryczny układ akwizycji danych pozwalają na pomiar z jednoczesnym użyciem dwu detektorów promieniowania X, jednego detektora rozproszonych wstecznie cząstek, detektora elektronów wtórnych oraz integratora ładunku zdeponowanego na tarczy pomiarowej.

Zastosowanie:

Geologia, badania biomedyczne, ochrona środowiska.


Lokalizacja urządzenia:

Zakład Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych (NZ52)