Aparaturowe źródło neutronów termojądrowych (dwustanowiskowe urządzenie typu Plasma-Focus) NSNS-2

Dane techniczne:

Energia neutronów: 2.45 MeV z reakcji w plazmie deuterowej
Impuls neutronowy I: czas trwania: od 10 do 20 ns
repetycja: ≥ 60 s
wydatek neutronów podczas impulsu: ≥ 106 n na wyładowanie
Impuls neutronowy II: czas trwania: od 50 do 100 ns
repetycja: ≥ 600 s
wydatek neutronów podczas impulsu: ≥ 109 n na wyładowanie

Zastosowanie:

Zastosowanie tych źródeł związane jest z rozwojem metod detekcji pól neutronowych (rozkłady przestrzenne, czasowe i energetyczne strumieni neutronów), głównie pod kątem programu UE EURATOM, ale też dla geofizyki jądrowej i medycyny nuklearnej (dozymetria promieniowania). Nanosekundowe impulsy umożliwią pomiary spektrometryczne prędkich neutronów metodą czasu przelotu (TOF) na krótkiej bazie kilku metrów - co będzie przydatne do opracowywania metod detekcji energii neutronów z plazmy termojądrowej w dużych urządzeniach (jak stellarator W-7X powstający w Greifswaldzie, Niemcy), czy neutronowych metod wykrywania przewozu ukrytych niebezpiecznych materiałów (np. wybuchowych).

Lokalizacja urządzenia:

Zakład Fizyki Transportu Promieniowania (NZ61)