Czteropunktowa metoda pomiaru oporu elektrycznego w polu magnetycznym

Dane techniczne:

elektromagnes: zakres: 1,1 do 1,1 T,
dokładność: ±10-5 T
teslomierz: zakres: 2T,
dokładność: ±10-6 T
miernik uniwersalny HP: zakres: 0,1 V,
dokładność: ±10-7 V
żródło prądowe 10 μA, 100 μA, 1 mA, 10 mA

Zastosowanie do:

pomiar oporu elektrycznego próbek o rozmiarach ok. 10x10x1 mm.

Lokalizacja urządzenia:

Zakład Materiałów Magnetycznych i Nanostruktur (NZ34)