Spektrometr Fourierowski Digilab FTS3000 Excalibur

Excalibur FTS 3000 jest niezawodnym, łatwym w użyciu spektrometrem fourierowskim, pracującym w zakresie środkowej podczerwieni, z interferometrem Michelsona. Jest to produkt firmy Digilab. Współpracuje z układem przepływowego kriostatu helowego, pozwalającym na wykonywanie pomiarów w szerokim zakresie temperatur. Możliwe jest prowadzenie pomiarów absorpcyjnych oraz odbiciowych przy wykorzystaniu przystawki ATR, a także z wykorzystaniem polaryzatora.

Dane techniczne:

Zakres temperatur pomiaru: 15 – 400 °K
Zdolność rozdzielcza: 0.25 cm-1
Zakres widmowy:/Beamsplitter: (6000 - 400 cm-1)/KBr (7.800 - 375 cm-1)
Źródło: ceramiczne chłodzone powietrzem
Detektor: DTGS
Wymiary Komory Próbek
szerokość x głębogość x wysokość:
22.9 x 25.4 x 19.1 cm
Moc Wiązki Promieniowania: 40 mW przy próbce

Zastosowanie:

Badania przejść fazowych kryształów molekularnych i ciekłych kryształów.

Lokalizacja urządzenia:

Zakład Badań Materii Miękkiej (NZ35)