Generator neutronów prędkich 14 MeV IGN-14

Dane techniczne:

Praca ciągła: maks.wydatek neutronów: 5x108 n/s
prąd jonowy: ~50 µA (do 100 µA)
Praca impulsowa: Impuls neutronowy: czas trwania: od 25 do 1000 µs
(krok 1)
repetycja: 0.3 do 100 ms
(krok 0.1)
wydatek neutronów podczas impulsu: 5x109 n/s
Tarcza trytowa: T/Ti, maks. aktywność 200 GBq
Generator źródła jonów: 50 MHz
Napięcie ekstrakcji: Regulowane do 4 kV
Napięcie przyspieszające: max. 125 kV + 50 kV
Dwa tory pomiarowe: detektory helowe 3He
Monitory neutronów: detektor BF3 w parafinie,scyntylacyjna sonda neutronów prędkich
Komora termostatyczna dla próbek (0 - 70) 0C

Zastosowanie:

Generator neutronów służy do prac z dziedziny fizyki transportu neutronów, w tym do wyznaczania parametrów neutronowych dla ośrodków geologicznych, jak również do badań podstawowych nad rozpraszaniem neutronów termicznych w ośrodkach zawierających wodór związany w molekułach. Stanowisko pomiarowe z komorą termostatyczną pozwala na badanie zależności neutronowych parametrów materiałów od temperatury.
Reakcja d (t,n) α na tarczy trytowej wykorzystywana jest również do badania własności detektorów diamentowych, w tym spektrometrycznego pomiaru cząstek α.

Lokalizacja urządzenia:

Zakład Fizyki Transportu Promieniowania (NZ61)