Komora inkubacyjna do hodowli komórkowych z elektronicznie sterowaną stabilizacją ciśnienia CO2 i warunków czasowo-temperaturowych

Dane techniczne:

Elektronicznie sterowana stabilizacja warunków czasowo-temperaturowych i ciśnienia CO2

Zastosowanie:

Hodowle komórek in vitro.

Lokalizacja urządzenia:

Zakład Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych (NZ52)
Zakład Badań Mikroukładów Biofizycznych (NZ55)