Magnetometr SQUID

Magnetometr MPMS XL firmy Quantum Design (USA); 2012

Wysokoczuły magnetometr bazujący na pomiarze zmian strumienia magnetycznego przy pomocy nadprzewodzącego interferometru kwantowego - elementu SQUID; wyposażony w dodatkowe oprzyrządowanie, umożliwiające pomiar magnetooporu oraz badania zmian właściwości magnetycznych próbki wywołanych przez światło czy ciśnienie. Przyrząd jest zalewany helem z dewara transportowego. Doskonała czułość umożliwia badania słabych magnetyków oraz bardzo małych próbek, włącznie z układami w skali nano.

Szczegóły techniczne:

Zakres temperatur 1.9 - 400 K (+ piec do 800 K)
Stabilizacja temperatury ±1 %
Pole magnetyczne ±7 T
Dokładność ustawienia pola nie gorsza niż 0.5 G (dla pola do 5000 G)
Jednorodność pola 0.01 % na odległości 4 cm
Pole resztkowe < 5 G (Oscillation mode)
< 30 G (No-overshoot mode)
Czułość pomiaru namagnesowania < 10-8 emu = 10-11 J/T (dla pola do 2000 G)
< 6*10-7 emu (dla pola do 7 T)
Górna granica zakresu pomiarowego ± 5 emu
Pomiar podatności AC 0.1 Hz - 1 kHz, czułość 10-8 emu dla pola 0 T
Amplituda pola AC 0.01 Oe - 3.9 Oe
Wyposażenie dodatkowe Sonda pomiarowa ze światłowodem (UV-Vis)
Sonda pomiarowa do pomiarów pod ciśnieniem
Zestaw do pomiaru przewodnictwa elektrycznego

Zastosowanie:

Magnetometr SQUID służy do precyzyjnych badań własności magnetycznych materiałów. Aktualnie jest wykorzystywany do badań magnetyków molekularnych, nanocząstek, cienkich warstw metalicznych dla spintroniki, związków międzymetalicznych, nadprzewodników oraz multiferroików. Możliwości pomiarowe przyrządu:

  • namagnesowanie i podatność magnetyczna w funkcji natężenia pola HDC, temperatury lub czasu, oraz zmiany własności magnetycznych substancji wywołanych przez światło lub ciśnienie zewnętrzne
  • dynamiczna zespolona podatność magnetyczna χAC = χ' - iχ'' w funkcji temperatury oraz amplitudy i częstości pola zmiennego HAC, w zerowym lub niezerowym stałym polu magnetycznym HDC
  • przewodnictwo elektryczne w funkcji pola magnetycznego oraz temperatury

Lokalizacja urządzenia:

Zakład Materiałów Magnetycznych i Nanostruktur (NZ34)