Różnicowy mikrokalorymetr skaningowy DSC 2500 TA Instruments wraz z układem chłodzenia ciekłym azotem

Department in which the equipment is in use:

Department of Soft Matter Research (NZ35)