Mikroskopy fluorescencyjne

Mikroskop ZEISS

Dane techniczne:

Mikroskop ZEISS, 1964, 100 W lampa rtęciowa, wymienne filtry wzbudzające i barierowe

Mikroskop epi-fluorescencyjny Olympus IX53

Dane techniczne:

Odwrócony mikroskop optyczny (Olympus IX53) wyposażony w kamerę fluorescencyjną XC10 (1.4 mln pixeli) oraz zestaw typowych filtrów fluorescencyjnych: DAPI, FITC, TRITC. Fluorescencja jest wzbudzana 100 W lampą rtęciową (Olympus).

Zastosowanie:

  • Analiza uszkodzeń struktur chromosomowych w limfocytach krwi obwodowej człowieka.
  • Retrospektywna dozymetria biologiczna dawki pochłoniętej lub ekspozycji środowiskowej
  • Analiza cytogenetyczna klasyczna oraz molekularna w oparciu o pomiar translokacji (stabilne aberracje chromosomowe badane metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ). Metoda pozwala na ocenę dawki bez konieczności korekty uwzględniającej upływ czasu od ekspozycji na promieniowanie

Lokalizacja urządzenia:

Zakład Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych (NZ52)
Zakład Badań Mikroukładów Biofizycznych (NZ55)