Polarizing microscope

Mikroskop Bipoloar PI PZO znajdujący się w Zakładzie Badań Materii Miękkiej IFJ PAN, to mikroskop polaryzacyjny. Możliwe jest wykonywanie pomiarów transmisyjnych oraz odbicio-wych. Współpracuje ze stolikiem grzewczym LINKAM THMS600, kontrolerem LINKAM T95-PE oraz pompą chłodzącą LINKAM LNP95. Analizę filmów uzyskanych w czasie obserwacji za pomocą mikroskopu polaryzacyjnego ułatwia program TOApy

Technical Data:

Zakres temperatur pomiaru: -196 do 600 °C
Dokładność pomiaru temperatury: ± 0.01 °C
Szybkość zmian temperatury:
- grzanie
- chłodzenie

do 150 °C/min
do 100 °C/min
Stabilność temperatury: &0.1 °C
Maksymalna średnica próbki: 22 mm
Przesuw próbki (XY): 16 mm

Mikroskop polaryzacyjny, w odróżnieniu od zwykłego mikroskopu optycznego, jest układem interferencyjno-polaryzacyjnym. Składa się on ze źródła światła, które emituje światło białe, od-bijane przez zwierciadło w kierunku obiektywu mikroskopu. Światło przechodzi przez polaryza-tor liniowy. Istnieje możliwość przymocowania do polaryzatora filtra, który przepuszcza światło o określonej długości fali. Światło przechodzi następnie przez przesłonę szczelinową, która wraz z kondensorem tworzy kolimator. Układ tworzący skoligowaną wiązkę światła jest niezbędny do interferencji promieni w płaszczyźnie obrazowej mikroskopu. Taka wiązka światła przechodzi przez badaną próbkę, obiektyw, analizator, pryzmat dwójłomny i okular. Badaną próbkę umiesz-cza się na stoliku grzewczym, który umożliwia regulację jej temperatury.

Applications:

  • obserwacja i identyfikacja przejść fazowych, zwłaszcza w kryształach molekularnych, ciekłych kryształach
  • określanie temperatury przejść fazowych, wyznaczanie parametrów związanych z kinety-ką krystalizacji
  • identyfikacja tekstur
  • badania uzupełniające w stosunku do badań kalorymetrycznych i strukturalnych

Department in which the equipment is in use:

Department of Soft Matter Research (NZ35)