Spektrometr do pomiaru efektu Mössbauera

IFJ, 1985

Dane techniczne:

Spektrometr składa się z układu pozwalającego mierzyć rezonansową absorpcję promieniowania gamma oraz kriostatu helowego z chłodzonym źródłem i absorbentem, umożliwiającego wykonanie pomiarów w szerokim zakresie temperatur od 1,8 K do 300 K

Zastosowanie:

  • w badaniach oddziaływań nadsubtelnych w substancjach zawierających jądra izotopów 57Co, 57Fe, 119Sn, 151Eu, 155Gd, 99Ru
  • w badaniach własności magnetycznych i struktury elektronowej w fizyce ciała stalego, mineralogii, chemii, biologii

Lokalizacja urządzenia:

Zakład Materiałów Magnetycznych i Nanostruktur (NZ34)